Politechnika Śląska

  • konstrukcja stalowa szybu
  • rodzaj szklenia : ramki aluminiowe
  • dźwig hydrauliczny 630 kg

następna relizacja